Ứng dụng CNTT trong Giáo dục

Ict In Education

Mô đun này cung cấp cho người học kỹ năng công nghệ thông tin trong môi trường sư phạm, để hỗ trợ các hoạt động giảng dạy, đào tạo và học tập trong lớp học.

Khi hoàn tất mô đun này, học viên có thể:

  • Hiểu các khái niệm và lợi ích chính của việc sử dụng CNTT-TT để hỗ trợ hoạt động giảng dạy, học tập và đánh giá trong lớp học.
  • Phác thảo giáo án các chương trình nâng cao năng lực CNTT cho học sinh. 
  • Nắm bắt các nội dung về an toàn, bảo mật và tầm quan trọng của CNTT trong giáo dục.
  • Có khả năng khai thác tài nguyên CNTT nhằm hỗ trợ hoạt động giảng dạy, học tập và đánh giá.
  • Biết cách tìm và đánh giá tài nguyên CNTT để hỗ trợ và tăng cường giảng dạy, học tập và đánh giá.
  • Nắm bắt các tính năng chính của công nghệ trong lớp học.
  • Ứng dụng công nghệ lớp học thông minh.

Lợi ích thu được:

  • Nắm bắt các khái niệm chính liên quan đến ứng dụng CNTT trong lớp học.
  • Hỗ trợ các cá nhân làm việc trong lĩnh vực giáo dục muốn ứng dụng CNTT vào thực tiễn công việc hiệu quả.
  • Được phát triển từ người sử dụng máy tính, các chuyên gia và nhân viên công nghệ chuyên nghiệp trên khắp thế giới. Quá trình học tập đảm bảo sự tương thích với nội dung của các mô-đun khác.

Đề cương sơ bộ:

Nội dung Bộ kĩ năng
Khái niệm chính Các khái niệm cơ bản

CNTT trong Giáo dục

Lập kế hoạch  Lên kế hoạch bài giảng 

An toàn và bảo mật CNTT

Lựa chọn khai thác tài nguyên CNTT Tài nguyên CNTT trong dạy và học

Tài nguyên CNTT trong hoạt động đánh giá

Cách khai thác và đánh giá tài nguyên CNTT 

Quản lý Môi trường học tập Công nghệ trong lớp học

Nền tảng lớp học

Bắt đầu như thế nào:

Để biết thêm thông tin chi tiết về mô-đun này hãy liên hệ với trung tâm khảo thí (ATC) gần nhất hoặc truy cập ICDL Việt Nam

X
Rất vui được gặp bạn ICDL Việt Nam
Chào mừng bạn tới Trung tâm hỗ trợ dịch vụ online !
wpChatIcon