Xử lý văn bản nâng cao (Advanced Word Processing)

  MDNC Xu Ly Van Ban Nang Cao

  Mô-đun này cung cấp kiến thức giúp học viên có thể vận dụng các chức năng chuyên dụng để nâng cao chất lượng văn bản và tiết kiệm thời gian làm việc. Khi hoàn tất mô-đun này, học viên có thể soạn thảo các văn bản chuyên nghiệp và tiết kiệm thời gian thực hiện, in ấn, kiểm tra và chia sẻ.

  Khi hoàn tất mô-đun này, học viên có thể:

  • Áp dụng các định dạng nâng cao cho văn bản, đoạn văn bản (paragraph), cột (column) và bảng (table).
  • Chuyển đổi văn bản thành một bảng và ngược lại.
  • Sử dụng chức năng chú thích (referencing) như: chú thích trang (footnote), chú thích văn bản (endnote) và chú thích đối tượng (caption); tạo phụ lục (table of contents), bảng tham chiếu (indexes) và bảng tham khảo chéo (cross-references).
  • Tăng hiệu suất với việc sử dụng trường (field), biểu mẫu (form) và văn bản mẫu (template).
  • Áp dụng kĩ thuật trộn thư (mail merge) nâng cao và làm việc với những tính năng tự động như macro.
  • Sử dụng chức năng liên kết (linking) và nhúng (embedding) để hợp nhất dữ liệu vào văn bản; cộng tác (collaborate) và kiểm duyệt văn bản; làm việc với văn bản chính (master document) và văn bản phụ (subdocument); áp dụng chức năng bảo mật văn bản.
  • Làm việc với chức năng đánh dấu xác thực (watermark), phân chia văn bản thành nhiều phần (sections), đầu trang (header) và chân trang (footer)

   Lợi ích thu được:

  • Giúp học viên trở nên tự tin, nâng cao hiệu suất công việc và tiết kiệm thời gian.
  • Tăng hiệu quả khi làm việc với những văn bản lớn và phức tạp.
  • Đánh giá và chứng nhận thực tế về kĩ năng sử dụng thành thạo ứng dụng xử lý văn bản.
  • Được phát triển từ người sử dụng máy tính, các chuyên gia và nhân viên công nghệ chuyên nghiệp trên khắp thế giới. Quá trình học tập đảm bảo sự tương thích với nội dung của các mô-đun khác.

  Đề cương sơ bộ:

  Nội dungBộ kĩ năng
  Định dạngKí tự

  Đoạn

  Kiểu

  Cột

  Bảng

  Chú giảiTiêu đề, chân trang và chân bài

  Tài liệu tham khảo và Mục lục

  Đánh dấu và Tham chiếu chéo

  Nâng cao hiệu suấtSử dụng trường

  Đơn mẫu

  Nhập mail

  Liên kết, ghi nhớ

  Tự động hóa

  Chỉnh sửa cộng tácTheo dõi và Kiểm tra

  Văn bản chính

  Bảo mật

  Chuẩn bị thành phẩmCác phần

  Cài đặt văn bản

  Bắt đầu như thế nào?

  Để biết thêm thông tin chi tiết về mô-đun này hãy liên hệ với trung tâm khảo thí (ATC) gần nhất hoặc truy cập ICDL Việt Nam