07/02/2015
HoiTinHocVN 2

Đại diện của ICDL Asia gặp và làm việc với Hội tin học Việt Nam

Đại diện của ICDL Châu Á đã gặp và làm việc với Hội tin học Việt Nam Sáng ngày 18 tháng 6 năm 2015, bà Tina […]