ICDL Insight


Cùng với sự phát triển chóng mặt của công nghệ trong thời đại mới, các doanh nghiệp và tổ chức cũng cần cập nhật thông tin về những ngành công nghệ mới đó để có thể thích ứng với sự phát triển vượt bậc đó. Các nhà cung cấp dịch vụ, nhà tư vấn, giới truyển thông cũng như các nhà hoạch định chính sách đang không ngừng thúc đẩy và thảo luận về các công nghệ mới nổi nhưng có tác động đáng kể và mang tính hệ thống tới tình hình kinh tế và xã hội trên thế giới. Song song với đó, các cá nhân và người lao động cũng cần được trang bị những thông tin về khái niệm cũng như tiềm năng phát triển của nó.

Mô-đun ICDL Insights được xây dựng và thiết kế nhằm mục đích giải quyết nhu cầu cập nhật những kiến thức về xu hướng công nghệ đang thịnh hành của các nhà quản lý donah nghiệp hiện tại và trong tương lai. Những mô-đun này được phát triển bám sát nhu cầu và thực tế phát triển, cung cấp những khái niệm cơ bản của xu hướng phát triển công nghệ, giúp những nhà quản lý không cần có kiến thức quá sâu về IT cũng có thể hiểu, cân nhắc tiềm năng phát triển của công nghệ cũng như trao đổi thông tin một cách hiệu quả với chuyên gia về IT.

Khung chương trình của mỗi mô-đun được xây dựng dựa trên các học liệu điện tử, trong đó đưa ra các khái niệm chính, những ví dụ thực tế trong quá trình triển khai và đánh giá sau khi triển khai thực hiện. Cùng với bài thi chứng chỉ ngắn, những kiến thức này cung cấp cơ hội cho học viên tự phát triển năng lực phù hợp với công việc trong tương lai.


HỆ THỐNG MÔ-ĐUN
X
Xin chào ICDL Việt Nam
Chào mừng bạn tới Trung tâm hỗ trợ dịch vụ online !
wpChatIcon