1. Cấp phát chứng chỉ ICDL 

a) Sau khi vượt qua các bài thi (lớn hơn hoặc bằng 75% tổng số điểm của bài thi) thí sinh sẽ nhận được chứng chỉ ICDL trong khoảng thời gian 30 ngày.

Quy trình cấp chứng chỉ ICDL được thực hiện theo quy trình dưới đây:

Website

b)  Chủ tịch Hội đồng thi trình danh sách thí sinh có điểm đạt như yêu cầu của Tổ chức ICDL lên Giám đốc Công ty Cổ phần ICDL Việt Nam

c) Phòng Đảm bảo chất lượng của ICDL Việt Nam sẽ rà soát lại các thông tin về kỳ thi, thí sinh, điểm đạt và ký xác nhận kết quả, trình đề xuất cấp phát chứng chỉ.

d) Giám đốc Công ty Cổ phần ICDL Việt Nam sẽ ra quyết định công nhận và cấp phát chứng chỉ cho những thí sinh có trong danh sách (theo mẫu quyết định kèm theo tài liệu này).

e) Thẩm quyền quản lý, cấp phát chứng chỉ: Thủ trưởng các trung tâm sát hạch nơi thí sinh dự thi có thẩm quyền cấp và thu hồi chứng chỉ cho các thí sinh đủ điều kiện theo danh sách đã được phê duyệt.

2. Chứng chỉ mẫu 

CC Mau

CC TV

X
Rất vui được gặp bạn ICDL Việt Nam
Chào mừng bạn tới Trung tâm hỗ trợ dịch vụ online !
wpChatIcon