1. Chuẩn bị trước khi thi
Tham gia đăng ký thi tại Trung tâm khảo thí ICDL

 • Thí sinh điền thông tin cá nhân vào Mẫu đăng ký được Trung tâm khảo thí ICDL cung cấp.
 • Nộp (01) bản photo Chứng minh nhân dân cho Trung tâm khảo thí ICDL.
 • Nộp lệ phí thi cho Trung tâm khảo thí ICDL
 •  Lưu lại các chứng từ mà Trung tâm khảo thí ICDL cung cấp cho thí sinh sau khi đăng ký.
 •  Nhận lịch thi từ Trung tâm khảo thí ICDL.

2. Thời gian và địa điểm thi
2.1. Địa điểm thi
Do trung tâm khảo thí mà người thi đăng ký thi được ủy quyền của ICDL Việt Nam Quy định.
2.2. Lịch thi

 • Thí sinh có mặt tại địa điểm thi;
 •  Thí sinh được giám thị gọi vào phòng thi. Mỗi thí sinh sẽ ký vào bản xác nhận có mặt tại địa điểm thi; Mỗi thí sinh được phát 01 tài khoản và mật khẩu để đăng nhập vào phần mềm thi;
 • Thí sinh nghe giám thị phổ biến nội quy và hướng dẫn đăng nhập làm bài thi;
 • Thí sinh làm lần lượt các bài thi tương ứng với các mô đun đã đăng ký;
 • Sau khi đã hoàn thành xong các bài thi, thí sinh ký vào bản xác nhận đã làm bài thi và kết thúc buổi thi.

3. Tham gia thi
3.1. Trước khi thi

 •  Nếu thí sinh không thể tham gia kỳ thi theo lịch thì phải thông báo cho Trung tâm khảo thí ICDL trước 3 ngày làm việc.
 •  Cung cấp giấy tờ cá nhân để Giám thị chứng thực.
 • Đọc kỹ nội quy phòng thi.
 •  Nghe kỹ hướng dẫn sử dụng phần mềm thi từ giám thị.
 • Tuân thủ sự sắp xếp của giám thị trong phòng thi.
 • Kiểm tra máy tính mà thí sinh được sắp xếp (màn hình, chuột, bàn phím, kết nối mạng lan, nguồn điện …).
 •  Nhận 01 tài khoản ICDL và kiểm tra thông tin trong tài khoản mà Trung tâm khảo thí ICDL cung cấp.
 •  Không mang tài liệu vào phòng thi.
 •  Không mang các vật dụng cá nhân vào phòng thi (điện thoại, máy tính bảng, usb…).
  3.2. Trong khi làm bài thi
 • Thí sinh phải tuân thủ nghiêm ngặt nội Quy phòng thi.
 •  Chỉ được yêu cầu giải đáp những thắc mắc liên quan đến việc sử dụng phần mềm thi.
 • Thông báo ngay cho giám thị nếu gặp sự cố khách quan ảnh hưởng đến quá trình làm bài thi để được giải quyết.

4. Trách nhiệm của thí sinh

 •  Đến đúng giờ theo quy định và thông báo của Trung tâm khảo thí (ATC)
 • Trang phục lịch sự, nghiêm túc, đúng thuần phong mỹ tục của Việt Nam.
 •  Mang theo giấy tờ tùy thân theo yêu cầu của ATC (khi đăng ký) như: CMND, Hộ chiếu … và Giấy đăng ký dự thi.
 •  Không mang các thiết bị cá nhân như: máy tính, điện thoại, máy tính bảng … Nếu mang theo thì phải tắt nguồn các thiết bị, cất tại nơi quy định và tự bảo quản tài sản của mình. Tuyệt đối không được mang các thiết bị này vào chỗ ngồi làm bài thi.
 • Tuyệt đối tuân thủ Nội quy phòng thi.
 •  Chỉ được vào phòng thi khi Giám thị cho phép.
 •  Phải có thái độ nghiêm túc, hợp tác chấp hành các quy định của ATC, yêu cầu an ninh và yêu cầu của Giám thị trong quá trình chuẩn bị, trong khi làm bài và sau khi làm xong bài thi.
 •  Ngồi đúng vị trí mà Giám thị sắp xếp, không được ra khỏi phòng thi nếu Giám thị chưa đồng ý.
 •  Tuân thủ các hướng dẫn của Giám thị, không được phép thao tác trên máy tính tới khi giám thị cho phép.
 • Thí sinh phải tự kiểm tra thông tin cá nhân, tài khoản thi ICDL được cấp và bài thi hiển thị trên màn hình có đúng với thông tin đăng ký hay không? Khi phát hiện sai sót, phải báo ngay cho Giám thị để xử lý, giải quyết.
 •  Giữ trật tự, không gây ra tiếng động trong khi làm bài thi. Nghiêm cấm mọi hành vi gian lận, không trao đổi thông tin, không hướng dẫn làm bài và xem bài thi của thí sinh khác dưới mọi hình thức.
 •  Nghiêm cấm các hành vi làm gián đoạn kết nối mạng, các hành vi can thiệp vào máy tính không thuộc nội dung bài thi, các hành vi phá hoại máy móc, thiết bị trong phòng thi.
 •  Không được mang vào phòng thi vũ khí, chất gây nổ, gây cháy, đồ uống có cồn, tài liệu, thiết bị truyền tin hoặc chứa thông tin có thể lợi dụng gian lận trong quá trình làm bài thi.
 •  Không được hút thuốc trong phòng thi.
 •  Chỉ được sử dụng giấy nháp do cán bộ coi thi phát.
 •  Trong thời gian làm bài thi không được trao đổi, bàn bạc, quay cóp bài thi và phải giữ trật tự; khi muốn có ý kiến hoặc muốn ra ngoài phòng thi phải xin phép giám thị và chỉ được phát biểu ý kiến hoặc ra ngoài phòng thi khi giám thị trong phòng thi cho phép; khi có sự việc bất thường xảy ra, phải tuân theo hướng dẫn của giám thị.
 •  Nhận đề thi và làm bài thi trên máy tính.
 •  Ký xác nhận vào Phiếu tham dự thi.
 •  Nghiêm cấm các hành vi lấy thông tin và nội dung bài thi dưới mọi hình thức.
 •  Sau khi làm xong bài thi, thí sinh phải chờ Giám thị xác nhận mới được phép ra khỏi phòng thi. Tuyệt đối không được trao đổi hay phát tán thông tin và nội dung liên quan đến bài thi dưới bất kể hình thức nào.
 •  Nếu vi phạm quy chế thi thì tùy theo mức độ, thí sinh sẽ bị kỷ luật bằng các hình thức từ cảnh cáo đến đình chỉ thi hoặc hủy kết quả bài thi.
  Thí sinh cũng có thể tham khảo về quy định thi tại trang web của ICDL Việt Nam:
  https://icdlvietnam.vn/khao-thi-icdl/quy-dinh-doi-voi-thi-sinh.html
X
Xin chào ICDL Việt Nam
Chào mừng bạn tới Trung tâm hỗ trợ dịch vụ online !
wpChatIcon