CÁC QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI THÍ SINH DỰ THI:

 1. Đến đúng giờ theo quy định và thông báo của Trung tâm khảo thí (ATC)
 2. Trang phục lịch sự, nghiêm túc, đúng thuần phong mỹ tục của Việt Nam.
 3. Mang theo giấy tờ tùy thân theo yêu cầu của ATC (khi đăng ký) như: CMND, Hộ chiếu … và Giấy đăng ký dự thi.
 4. Không mang các thiết bị cá nhân như: máy tính, điện thoại, máy tính bảng … Nếu mang theo thì phải tắt nguồn các thiết bị, cất tại nơi quy định và tự bảo quản tài sản của mình. Tuyệt đối không được mang các thiết bị này vào chỗ ngồi làm bài thi.
 5. Tuyệt đối tuân thủ Nội quy phòng thi.
 6. Chỉ được vào phòng thi khi Giám thị cho phép.
 7. Phải có thái độ nghiêm túc, hợp tác chấp hành các quy định của ATC, yêu cầu an ninh và yêu cầu của Giám thị trong quá trình chuẩn bị, trong khi làm bài và sau khi làm xong bài thi.
 8. Ngồi đúng vị trí mà Giám thị sắp xếp, không được ra khỏi phòng thi nếu Giám thị chưa đồng ý.
 9. Tuân thủ các hướng dẫn của Giám thị, không được phép thao tác trên máy tính tới khi giám thị cho phép.
 10. Thí sinh phải tự kiểm tra thông tin cá nhân, tài khoản thi ICDL được cấp và bài thi hiển thị trên màn hình có đúng với thông tin đăng ký hay không? Khi phát hiện sai sót, phải báo ngay cho Giám thị để xử lý, giải quyết.
 11. Giữ trật tự, không gây ra tiếng động trong khi làm bài thi. Nghiêm cấm mọi hành vi gian lận, không trao đổi thông tin, không hướng dẫn làm bài và xem bài thi của thí sinh khác dưới mọi hình thức.
 12. Nghiêm cấm các hành vi làm gián đoạn kết nối mạng, các hành vi can thiệp vào máy tính không thuộc nội dung bài thi, các hành vi phá hoại máy móc, thiết bị trong phòng thi.
 13. Nghiêm cấm các hành vi lấy thông tin và nội dung bài thi dưới mọi hình thức.
 14. Sau khi làm xong bài thi, thí sinh phải chờ Giám thị xác nhận mới được phép ra khỏi phòng thi. Tuyệt đối không được trao đổi hay phát tán thông tin và nội dung liên quan đến bài thi dưới bất kể hình thức nào.

XỬ LÝ VI PHẠM:

 1. Thí sinh sẽ bị nhắc nhở nếu vi phạm nội qui phòng thi.
 2. Thí sinh sẽ đình chỉ thi hoặc bị hủy kết quả thi nếu vi phạm 2 lần Nội quy phòng thi và các quy định trên.
 3. Trong trường hợp thí sinh vi phạm nghiêm trọng hoặc vi phạm lần thứ hai (tại kỳ thi khác) sẽ bị ICDL Việt Nam đình chỉ thi lên đến 02 năm trên toàn bộ phạm vi Châu Á.
 4. Nếu các hành vi vi phạm của thí sinh hoặc hội đồng thi bị phát hiện sau khi kết thúc kì thi, ICDL Việt Nam có quyền đơn phương hủy bỏ kết quả bài thi của cá nhân hoặc tập thể đã vi phạm.