14/12/2017
November Asia Cvea Mou Signing 1 Copy

ICDL ASIA ký thỏa thuận hợp tác với Liên đoàn đổi mới giáo dục dạy nghề Trung Quốc (CVEA) nhằm thúc đẩy việc ứng dụng chuẩn ICDL tại trường học

Các Mô-đun ICDL sẽ được quảng bá và áp dụng trong hệ thống giáo dục của Trung Quốc và các chương trình đào tạo huấn luyện […]
02/11/2017
Nov2 ICDL.VTV Can Tho01 (1)

Khóa học “Chuẩn hóa kỹ năng sử dụng CNTT theo tiêu chuẩn quốc tế ICDL” cho cán bộ, nhân viên Đài truyền hình Việt Nam (VTV)

Sáng 30/10/2017, ICDL Việt Nam phối hợp với Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ truyền hình khai giảng 02 khóa học về “Chuẩn hóa […]
14/08/2018
ACE ICDL

Hội đồng giáo dục Hoa Kỳ (ACE) khuyến nghị năm mô-đun ICDL cho hệ thống tín chỉ cao đẳng, đại học

Năm mô-đun của chương trình chứng nhận kỹ năng sử dụng CNTT – ICDL đã được khuyến nghị cho hệ thống tín chỉ đại học, cao đẳng […]
07/08/2018
9

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp (BCIT) và ICDL Việt Nam ký kết thỏa thuận chứng nhận Trung tâm khảo thí ICDL

Ngày 03 tháng 08 năm 2018 tại TP. Bắc Giang, ICDL Việt Nam và trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp (BCIT) đã ký kết Hợp […]
06/08/2018
Fanpage Avatar

TUYỂN DỤNG 01 KẾ TOÁN

1. Mô tả công việc: Theo dõi tiền mặt, tiền gửi, doanh thu, chi phí và công nợ phải thu, phải trả; Hoạch toán các nghiệp […]
06/08/2018
Fanpage Avatar

TUYỂN DỤNG 01 KẾ TOÁN KIÊM HCNS

1. Mô tả công việc: Tham mưu cho Ban giám đốc về việc xây dựng cơ cấu tổ chức, hoạch định nguồn nhân lực, khen thưởng, […]
30/07/2018
Youth Get Ceritificate

Chương trình đào tạo nâng cao kỹ năng sử dụng CNTT theo chuẩn quốc tế ICDL cho Làng trẻ em SOS Việt Nam

Từ ngày 09 đến ngày 15 tháng 7 năm 2018, ICDL Việt Nam đã phối hợp với Phòng CNTT Và Truyền thông (ICT) của Làng trẻ […]
13/07/2018
Fanpage Avatar

TUYỂN DỤNG 01 NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ

1. Mô tả công việc: Tham mưu cho Ban giám đốc về việc xây dựng cơ cấu tổ chức, hoạch định nguồn nhân lực, khen thưởng, […]
18/06/2018
ICDL Mr. Cuong

Hội thảo phổ biến văn bản QPPL mới của Bộ TT&TT về chứng chỉ kỹ năng sử dụng CNTT quốc tế tại Việt Nam

Ngày 14 tháng 06 năm 2018, tại nhà khách 165 Nam Kỳ Khởi nghĩa, buổi hội thảo đã diễn ra với sự tham dự của các […]
04/06/2018
Fanpage Avatar

PROJECT ASSISTANT

PROJECT ASSISTANT CUM FINANCIAL PLANNER We are seeking a dynamic, enthusiastic candidate to join our Education team. Candidates will be provided opportunities to practice their creativity […]
04/06/2018
Fanpage Avatar

IT PROJECT LEADER

EXECUTIVE IT PROJECT TEAM LEADER Maintain the high company standards of timely delivery and customer Manage project activities for multiple projects across all project phases, including […]
03/04/2018
Fanpage Avatar

TUYỂN DỤNG 02 LẬP TRÌNH VIÊN PHP

1. Mô tả công việc: Triển khai xây dựng các hệ thống học trực tuyến, mạng xã hội giáo dục và theo yêu cầu của đối […]
30/03/2018
Fanpage Avatar

TUYỂN DỤNG 01 KẾ TOÁN TRƯỞNG

1.Mô tả công việc: Thiết lập các quy trình và giám sát thực hiện các quy trình quản lý tài chính; Tổ chức hệ thống kế […]
30/03/2018
Fanpage Avatar

TUYỂN DỤNG 01 QUẢN LÝ KỸ THUẬT

1.Mô tả công việc: Cài đặt, cấu hình hệ thống; vận hành, quản trị hệ thống ICDL; Hỗ trợ kỹ thuật các trung tâm trực thuộc […]