14/12/2017
ICDLasia Cvea

ICDL ASIA ký thỏa thuận hợp tác với Liên đoàn đổi mới giáo dục dạy nghề Trung Quốc (CVEA) nhằm thúc đẩy việc ứng dụng chuẩn ICDL tại trường học

Các Mô-đun ICDL sẽ được quảng bá và áp dụng trong hệ thống giáo dục của Trung Quốc và các chương trình đào tạo huấn luyện […]
02/11/2017
VTV Hanoi 4

Khóa học “Chuẩn hóa kỹ năng sử dụng CNTT theo tiêu chuẩn quốc tế ICDL” cho Đài truyền hình Việt Nam (VTV)

Sáng 30/10/2017, ICDL Việt Nam đã phối hợp với Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ truyền hình – Đài truyền hình VIệt Nam khai […]
03/10/2018
IMG 2645

ICDL Việt Nam ký kết Thỏa thuận chứng nhận Trung tâm khảo thí ICDL với trường CĐ nghề Tp.Hồ Chí Minh

Ngày 28 tháng 09 năm 2018, tại trường Cao đẳng nghề Tp.HCM đã diễn ra Lễ ký kết Thỏa thuận chứng nhận trường Cao đẳng nghề […]
27/09/2018
27092018 My Acca Mou Pic 1

TỔ CHỨC ICDL KÝ KẾT BIÊN BẢN GHI NHỚ VỚI ACCA MALAYSIA

Vào ngày 20/09/2018, Tổ chức ICDL Asia đã ký kết Biên bản ghi nhớ (MoU) với ACCA Malaysia nhằm giới thệu chương trình chứng nhận kỹ […]
12/09/2018
ICDL.SOS

Nâng cao Kỹ năng CNTT theo chuẩn quốc tế ICDL cho Làng trẻ SOS Việt Nam trong thời đại 4.0

Từ ngày 09 – 21/07/2018, ICDL Việt Nam đã phối hợp với Phòng CNTT và truyền thông (ICT) của Làng trẻ em SOS Việt Nam tổ […]
08/09/2018
Fanpage Avatar

TUYỂN DỤNG KỸ THUẬT VIÊN

1.Mô tả công việc: Cài đặt, cấu hình hệ thống; Xây dựng tài liệu quy trình hướng dẫn và các báo cáo có liên quan; Hỗ […]
08/09/2018
Fanpage Avatar

TUYỂN DỤNG TRỢ LÝ KINH DOANH

1.Mô tả công việc: Hỗ trợ, triển khai các lớp đào tạo chương trình ICDL; Trả lời, giải đáp thắc mắc của khách hàng về sản […]
07/09/2018
Fanpage Avatar

TUYỂN DỤNG 01 KẾ TOÁN (ĐI LÀM NGAY)

1.Mô tả công việc: Theo dõi tiền mặt, tiền gửi, doanh thu, chi phí và công nợ phải thu, phải trả; Hoạch toán các nghiệp vụ […]
07/09/2018
Fanpage Avatar

TUYỂN DỤNG 01 KẾ TOÁN KIÊM HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ

1.Mô tả công việc: Tham mưu cho Ban giám đốc về việc xây dựng cơ cấu tổ chức, hoạch định nguồn nhân lực, khen thưởng, kỷ […]
07/09/2018
ICDL.ACE

05 mô-đun ICDL dược khuyến nghị cho Hệ thống Tín chỉ bậc cao đẳng, đại học tại Mỹ.

Hội đồng Giáo dục Hoa Kỳ (ACE) đã khuyến nghị 05 mô-đun ICDL cho Hệ thống Tín chỉ cao đẳng, đại học tại Mỹ. Điều này […]
07/09/2018
ICDL.BCIT

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp (BCIT) trở thành Trung tâm khảo thí ICDL đầu tiên tại Bắc Giang.

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp (BCIT) áp dụng chuẩn đầu ra về CNTT cho cán bộ và sinh viên tại trường theo chuẩn CNTT […]
03/04/2018
Fanpage Avatar

TUYỂN DỤNG 02 LẬP TRÌNH VIÊN PHP

1. Mô tả công việc: Triển khai xây dựng các hệ thống học trực tuyến, mạng xã hội giáo dục và theo yêu cầu của đối […]
30/03/2018
Fanpage Avatar

TUYỂN DỤNG 01 KẾ TOÁN TRƯỞNG

1.Mô tả công việc: Thiết lập các quy trình và giám sát thực hiện các quy trình quản lý tài chính; Tổ chức hệ thống kế […]
30/03/2018
Fanpage Avatar

TUYỂN DỤNG 01 QUẢN LÝ KỸ THUẬT

1.Mô tả công việc: Cài đặt, cấu hình hệ thống; vận hành, quản trị hệ thống ICDL; Hỗ trợ kỹ thuật các trung tâm trực thuộc […]