Thu thập và Sử dụng Thông tin cá nhân

ICDL Việt Nam cam kết tôn trọng quyền cá nhân và tuân thủ tất cả các biện pháp bảo vệ dữ liệu và luật riêng tư. Các thông tin cá nhân bạn cung cấp và để xác định danh tính của bạn sẽ được lưu trữ cẩn thận, bảo mật và được sử dụng công bằng, hợp pháp, tương ứng với chính sách này.

ICDL Việt Nam không thu thập bất kì dữ liệu cá nhân ở ngoài trang web, ngoại trừ thông tin được cung cấp tự nguyện (ví dụ thông tin có trong các đơn liên lạc trực tuyến của chúng tôi). Thông tin này sẽ không được tiết lộ cho bên thứ ba, và phục vụ mục đích của ICDL Việt Nam như đã cam kết.

Thu thập và sử dụng Thông tin Kỹ thuật

ICDL Việt Nam theo dõi các thông tin kĩ thuật của việc truy cập trang web để phục vụ việc thống kê số lượng truy cập. Thông tin để xác định danh tính người truy cập được sử dụng sẽ không được thu thập hay ghi nhớ lại. Các thông tin kĩ thuật bao gồm những dạng thông tin sau đây:

– Địa chỉ IP của máy chủ web của khách truy cập

– Tên miền cấp cao nhất (như .ie, .com, .org, .net)

– Địa chỉ trang web khách đã truy cập trước khi đến trang web của ICDL Việt Nam, bao gồm cả các từ khóa tìm kiếm.

– Dữ liệu nhấp chuột của khách khi truy cập trang web (các nội dung truy cập, văn bản tải về)

– Thông tin về trình duyệt web mà khách sử dụng

ICDL Việt Nam sẽ không tìm cách xác định danh tính cá nhân hoặc trao các thông tin kĩ thuật nói trên cho bất kì đối tượng nào. Chính sách của ICDL Việt Nam nêu rõ, ngoài các nhà cung cấp dịch vụ thống kê trang web, các thông tin kĩ thuật không bao giờ tiết lộ với bất kì ai, dựa trên cơ sở tôn trọng khách truy cập vào trang web của tổ chức, trừ trường hợp có yêu cầu của luật pháp. Thông tin kĩ thuật sẽ chỉ được dùng cho mục đích thống kê và hành chính của ICDL Việt Nam. Bạn nên lưu ý rằng với các thông tin kĩ thuật mà chúng tôi không thể dùng để xác định danh tính thì thông tin đó không được coi là “dữ liệu cá nhân” để được hưởng quyền bảo mật dữ liệu và luật riêng tư.

Chính sách bản ghi (Cookie)

Các Bản ghi (Cookie) của chúng tôi được dùng để thu thập thông tin về cách mà người truy cập tham quan trang web. Chúng tôi dùng những thông tin này để thực hiện báo cáo và nâng cao chất lượng trang web. Các bản ghi thu thập thông tin nhờ vào các mẫu đơn ẩn danh, thông báo số lượng người truy cập trang web, người truy cập đến từ quốc gia nào và họ đã theo dõi những nội dung nào. Nếu bạn muốn biết thêm thông tin về những bản ghi này, hãy truy cập trang web: http://www.google.co.uk/intl/en/analytics/privacyoverview.html

Dưới đây là danh sách các bản ghi được sử dụng trong trang web này:

1. Tên bản ghi:

__utma

__utmb

__utmc

__utmz

Giải thích các bản ghi

_utma là bản ghi liên tục (persistent cookie)

_utmb và _utmc là bản ghi tạm thời (session cookies) kéo dài lâu nhất 30 phút mỗi lần sử dụng

_utmz là bản ghi liên tục kéo dài trong vòng 6 tháng.

2. Tên của bản ghi

JSESSIONID

Giải thích bản ghi

Bản ghi JSESSIONID tồn tại cho đến lúc đóng trình duyệt. JSESSIONID là ID độc đáo của http được hoạt động nhờ có máy chủ.

3. Tên của bản ghi

cookieStatus_sitename

Giải thích bản ghi

Bản ghi cookieStatus_sitename tồn tại lâu nhất trong 10 ngày. cookieStatus được thiết lập nếu bạn đồng ý với chính sách bản ghi trên trang web. Bản ghi này xóa bỏ những chính sách trùng lặp khác.

Trường hợp không chịu trách nhiệm

Mặc dù ICDL Việt Nam thực hiện việc chuẩn bị kết xuất cho trang web này, song ICDL Việt Nam không đưa ra bất cứ sự đảm bảo nào, với tư cách là đơn vị xuất bản, trong việc hoàn thiện các thông tin cũng như ICDL Việt Nam không chịu trách nhiệm hay bị cáo buộc về bất kì lỗi, thiếu sót hay sự thiếu chính xác, mất mát hay tổn hại phát sinh đối với thông tin, hướng dẫn hay lời khuyên có trong ấn bản này. ICDL Việt Nam có quyền thay đổi nội dung trong trang web một cách bí mật mà không cần thông báo trước.

Việc đăng tải siêu liên kết trên trang web này không mang tính chất chứng thực của ICDL Việt Nam với các trang web hay thông tin tại đó, các sản phẩm, dịch vụ hoặc bất kì các tuyên bố trên các trang web đó mà không được trực tiếp tuyên bố bởi ICDL Việt Nam. ICDL Việt Nam không kiểm soát bất cứ tài liệu nào bạn tìm được tại các trang web nêu trên. Những trang web này đều có liên hệ chặt chẽ với mục đích của trang web của ICDL Việt Nam. ICDL Việt Nam không đưa ra bất cứ quyền lợi gì liên quan đến các trang web khác.

Không được sử dụng toàn bộ hay một phần dữ liệu mà không được cho phép hoặc không thông báo.

X
Xin chào ICDL Việt Nam
Chào mừng bạn tới Trung tâm hỗ trợ dịch vụ online !
wpChatIcon