Để có chứng chỉ ICDL, bạn hãy đến Trung tâm khảo thí (dành cho các thí sinh tự do) của chúng tôi để được hướng dẫn chi tiết nhất hoặc xem tại website: https://icdlvietnam.vn/

Trung tâm khảo thí ICDL (ICDL ATC – Accredited Test Centre) được kiểm định, quản lý bởi ICDL Việt Nam và được chứng nhận bởi Tổ chức ICDL.

Các Trung tâm khảo thí ICDL tại Việt Nam nằm trong hơn 24.000 trung tâm khảo thí của ICDL trên toàn thế giới.