Biên tập web

MDTC Bien Tap Web

Mô-đun này giúp học viên hiểu khái niệm cơ bản về trang web, các bước để tạo, đăng tải và duy trì trang web.

Khi hoàn tất mô-đun này, học viên có thể:

 • Hiểu khái niệm và thuật ngữ về web.
 • Hiểu nguyên lý hoạt động của HTML, sử dụng thẻ HTML thông dụng để chỉnh sửa bố cục trang web.
 • Sử dụng ứng dụng để thiết kế và định dạng trang web; định dạng văn bản; làm việc với các siêu liên kết (hyperlink) và bảng (table).
 • Nhận biết và sử dụng các định dạng ảnh thông dụng, tạo mẫu biểu (form) trong trang web.
 • Hiểu và sử dụng định dạng mẫu (CSS – Cascading style sheets).
 • Chuẩn bị trang web để đăng tải lên máy chủ (web server).

Lợi ích thu được:

 • Có thể áp dụng với nhiều phần mềm biên tập web.
 • Đào tạo kĩ năng phát triển, đăng tải và duy trì một trang web cho học viên.
 • Đánh giá và chứng nhận thực tế về kĩ năng sử dụng phần mềm biên tập web.
 • Cung cấp nền tảng vững chắc khi làm việc với ảnh trên máy tính.
 • Được phát triển từ người sử dụng máy tính, các chuyên gia và nhân viên công nghệ chuyên nghiệp trên khắp thế giới. Quá trình học tập đảm bảo sự tương thích với nội dung của các mô-đun khác.

Đề cương sơ bộ:

Nội dung Bộ kĩ năng
Khái niệm web Các khái niệm cơ bản

Đăng tải web

Vấn đề pháp luật

HTML Cơ bản về HTML

Sử dụng HTML

Vận hành web Thiết kế

Sử dụng ứng dụng

Nâng cao hiệu suất

Nhập kí tự và định dạng

Định dạng đoạn văn bản

Định dạng trang

Siêu liên kết

Bảng biểu

Sử dụng đối tượng Đối tượng đồ họa

Đơn từ

Kiểu Khái niệm CSS

Sử dụng CSS

Chuẩn bị đăng tải Kiểm tra

Đăng tải

Bắt đầu như thế nào?

Để biết thêm thông tin chi tiết về mô-đun này hãy liên hệ với trung tâm khảo thí (ATC) gần nhất hoặc truy cập ICDL Việt Nam

X
Xin chào ICDL Việt Nam
Chào mừng bạn tới Trung tâm hỗ trợ dịch vụ online !
wpChatIcon