Cơ bản về mạng trực tuyến (Online Essentials)

  MDCB Co Ban Ve Mang Truc Tuyen

  Mô-đun này đưa ra khái niệm, kĩ năng cơ bản về việc sử dụng các trình duyệt, tìm kiếm thông tin hiệu quả, trao đổi liên lạc trực tuyến và thư điện tử.

  Khi hoàn tất mô-đun này, học viên có thể thu được:

  • Hiểu về duyệt web (web browsing) và các khái niệm bảo mật trực tuyến.
  • Sử dụng trình duyệt web (web browser), thiết lập trình duyệt, đánh dấu (bookmark) và kết xuất thông tin từ web.
  • Tìm kiếm thông tin trực tuyến hiệu quả và đánh giá khách quan nội dung trang web.
  • Hiểu về bản quyền (key copyright) và bảo mật dữ liệu.
  • Hiểu khái niệm cộng đồng trực tuyến (online communities), truyền thông (communications) và thư điện tử (e-mail).
  • Gửi, nhận và thiết lập thư điện tử.
  • Sắp xếp và tìm kiếm thư điện tử, sử dụng ứng dụng lịch.

  Lợi ích thu được:

  • Nắm vững kĩ năng và khái niệm cơ bản về trình duyệt web và bảo mật trực tuyến.
  • Đánh giá và chứng nhận thực tế về kĩ năng sử dụng mạng trực tuyến hiệu quả.
  • Được phát triển từ người sử dụng máy tính, các chuyên gia và nhân viên công nghệ chuyên nghiệp trên khắp thế giới. Quá trình học tập đảm bảo sự tương thích với nội dung của các mô-đun khác.

  Đề cương sơ bộ:

  Nội dungBộ kĩ năng
  Khái niệm trình duyệt webKhái niệm cơ bản

  An ninh và an toàn

  Trình duyệt webSử dụng trình duyệt web

  Công cụ và Cài đặt

  Đánh dấu trang (Bookmark)

  Sản phẩm từ web (web outputs)

  Biểu mẫu trên Web

  Các thông tin trên webTìm kiếm

  Đánh giá khách quan

  Bản quyền, bảo mật dữ liệu

  Khái niệm truyền thôngTruyền thông trực tuyến

  Công cụ truyền thông

  Khái niệm email

  Sử dụng emailGửi email

  Nhận email

  Công cụ và cài đặt

  Sắp xếp email

  Sử dụng Lịch

  Bắt đầu như thế nào?

  Để biết thêm thông tin chi tiết về mô-đun này hãy liên hệ với trung tâm khảo thí (ATC) gần nhất hoặc truy cập ICDL Việt Nam