Sử dụng bảng tính cơ bản (Spreadsheets)

  MDCB Su Dung Bang Tinh

  Mô-đun này giúp học viên hiểu rõ khái niệm về bảng tính và có khả năng sử dụng bảng tính để có kết quả chính xác.Khi hoàn tất mô-đun này, học viên có thể:

  • Làm việc và lưu bảng tính (Spreadsheets) với các định dạng khác nhau.
  • Sử dụng các chức năng đi kèm trong ứng dụng, như chức năng trợ giúp (Help)… để nâng cao hiệu quả công việc.
  • Nhập dữ liệu và tạo danh sách một cách hiệu quả.
  • Lựa chọn, sắp xếp (sort), sao chép, di chuyển và xóa dữ liệu.
  • Chỉnh sửa hàng và cột trong trang tính.
  • Sao chép, di chuyển, xóa và đổi tên trang tính.
  • Tạo công thức toán học và logic bằng cách sử dụng hàm cơ bản của bảng tính; nhận biết các giá trị lỗi trong công thức.
  • Định dạng số và kí tự trong bảng tính.
  • Lựa chọn, tạo và định dạng biểu đồ nhằm diễn tả thông tin một cách sinh động.
  • Thiết lập các trang của bảng tính.
  • Kiểm tra và chỉnh sửa nội dung bảng tính trước khi in.

  Lợi ích thu được:

  • Nắm vững kĩ năng cần thiết khi sử dụng bảng tính.
  • Có thể áp dụng với nhiều phần mềm bảng tính, từ phần mềm tính phí đến miễn phí.
  • Đánh giá và chứng nhận thực tế về kĩ năng sử dụng phần mềm bảng tính hiệu quả.
  • Được phát triển từ người sử dụng máy tính, các chuyên gia và nhân viên công nghệ chuyên nghiệp trên khắp thế giới. Quá trình học tập đảm bảo sự tương thích với nội dung của các mô-đun khác.

  Đề cương sơ bộ:

  Nội dungBộ kĩ năng
  Sử dụng ứng dụngLàm việc với bảng tính

  Tăng hiệu suất

  Ô (cell)Chèn, Chọn lựa

  Chỉnh sửa, sắp xếp

  Sao chép, Di chuyển, Xóa

  Quản lý bảng tínhDòng và cột

  Trang tính

  Bảo mật

  Công thức và hàm sốCông thức số học

  Hàm số

  Định dạngSố/Ngày tháng

  Nội dung

  Căn lề, hiệu ứng biên

  Biểu đồLập biểu đồ

  Chỉnh sửa

  Chuẩn bị thành phẩmCài đặt

  Kiểm tra và in ấn

  Bắt đầu như thế nào?

  Để biết thêm thông tin chi tiết về mô-đun này hãy liên hệ với trung tâm khảo thí (ATC) gần nhất hoặc truy cập ICDL Việt Nam