Kiến thức thông tin (Information Literacy)

  It Security

  Mô đun này cung cấp các khái niệm và kỹ năng thiết yếu liên quan đến xác định, tìm kiếm, đánh giá, tổ chức và truyển tải thông tin trực tuyến.

  Khi hoàn thành mô đun này, học viên có thể:

  • Xác định những thông tin trực tuyến nào là cần thiết để đáp ứng một yêu cầu cụ thể.
  • Tìm kiếm thông tin trực tuyến một cách an toàn bằng các công cụ tìm kiếm và các ứng dụng truyền thông xã hội.
  • Đánh giá thông tin quan trọng dựa trên hệ thống tiêu chí.
  • Sử dung công cụ để quản lý và sắp xếp thông tin.
  • Lên kế hoạch, dự thảo, đánh giá và cung cấp thông tin trực tuyến.

  Lợi ích thu được:

  • Đánh giá và chứng nhận thực tế về Kiến thức thông tin
  • Có kỹ năng và kiến thức cần thiết về nghiên cứu, đánh giá các chủ đề trên web
  • Có khả năng áp dung trong nghiên cứu và tìm kiếm thông tin liên quan đến nhiều lĩnh vực, chủ đề.
  • Tạo ra các sản phẩm có âm thanh chân thực, kết cấu tốt, nghiên cứu kỹ lưỡng và cách thể hiện phù hợp.
  • Được phát triển bởi Tổ chức ECDL với 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đào tạo và nâng cao năng lực CNTT cho các cá nhân.

  Đề cương sơ bộ:

  Nội dungBộ kĩ năng
  Khái niệm thông tin Các khái niệm cơ bản

  Nguồn thông tin

  Tìm kiếm thông tinXác định yêu cầu thông tin

  Sử dụng công cụ tìm kiếm

  Sử dụng ứng dụng truyền thông xã hội

  Đánh giá và tổ chức thông tin Đánh gia thông tin

  Tổ chức thông tin

  Trao đổi thông tinLập kế hoạch và trình bày thông tin

  Đánh giá và truyền tải thông tin

  Bắt đầu như thế nào?

  Để biết thêm thông tin chi tiết về mô-đun này hãy liên hệ với trung tâm khảo thí (ATC) gần nhất hoặc truy cập ICDL Việt Nam